SERVICII

Traduceri Autorizate

sunt traducerile efectuate de un traducător profesionist, autorizat de Ministerul Justiției din România, care își asumă răspunderea pentru traducerile efectuate, pe care le semnează și ștampilează.

 

Legalizări Traduceri

sau mai exact „legalizarea semnăturii traducătorului” – procedeu realizat de către notarul public. Aceste traduceri vor purta, pe lângă semnătura și ștampila traducătorului autorizat, ștampila și semnătura notarului public.

 

Apostile

apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Facilităm obținerea apostilei de la Prefectura și Camera Notarilor Publici din Oradea.

 

Transcriere

redarea în format scris a unui material audio sau video.

Interpretare sau traducere orală

este redarea unui mesaj verbal într-o sau dintr-o limbă străină.

 

Consultanță

în legătură cu orice problemă legată de traduceri, obținerea apostilei și proceduri notariale care se intersectează cu domeniul nostru de activitate.

Verificare și corectare traduceri

în cazul în care clientul își traduce singur actul, dar are nevoie ca traducerea să poarte ștampila și semnătura unui traducător autorizat.